Čo je Ba ZI a ako pomáha v personalistike?

 

Bazi je metóda starej čínskej taoistickej vedy a čínskej metafyziky, ktorá sa zameriava na spoznanie kvalít a charakteru človeka. Na základe osobnej mapy (4 pilierov osudu), ktorá vzniká prvým nádychom človeka na svet v okamihu jeho narodenia. Zakladá sa na postavení planet a hviezd v jeho výnimočnom okamihu príchodu na tento svet. Základom tejto metódy je presná hodina, deň, mesiac a rok narodenia v spojitosti s miestom. Vstup do časopriestoru tohto sveta.

V dnešnej dobe je táto metóda používaná na to, aby človeku pomohla v sebapoznaní, seba pochopení a následnej práci na svojich vrodených kvalitách. Technika BaZi nazývaná ako 4 piliere osudu , alebo 8 charakterov človeka.

Ba zi sú základné konštitučné materiály človeka, jeho predispozície, talenty, výnimočnosť, charakter, silné a slabé stránky vnútorného JA, schopnosti vytvárať a nadväzovať vzťahy, potenciál kariérneho rastu, správanie sa navonok a prejavy jeho podstaty. To všetko je prepojené s časovými vplyvmi každého človeka. Cez rozbor BaZi je možné odčítanie – predvídanie javov ( priebehu života) , určenie jeho priaznivých období a jeho priebehu. Na základe súhrnu statických a dynamických častí daného človeka.

Človek  môže využiť svoju osobnosť pre šťastný život a nie byť ovplyvnený svojou osobnosťou.